GIẢI PHÁP TỔ CHỨC MINI GAME

TĂNG DOANH SỐ

Tổ chức mini game nhanh gọn, tiết kiệm mà còn hiệu quả.
anh nen phai

Khách hàng tin dùng

Lợi ích khi tổ chức game cùng WOAY

Tư vấn & tổ chức game

Tư vấn & tổ chức game

đúng nhu cầu

Không cần biết lập trình hay Photoshop. Đơn giản như làm Powerpoint.

TĂNG TƯƠNG TÁC,

TĂNG TƯƠNG TÁC,

UPSALE HIỆU QUẢ

Bởi vì tự thân game đã rất thu hút. 100% khách hàng của Woay đồng ý.

THỪA HƯỞNG SỰ

THỪA HƯỞNG SỰ ỔN ĐỊNH

CỦA NỀN TẢNG

Và tiết kiệm thời gian, chi phí so với việc tự lập trình game từ A-Z.

THU THẬP VÀ ĐẤU NỐI

THU THẬP VÀ ĐẤU NỐI

DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

Người chơi đăng nhập qua Facebook & Form. Woay có API để đấu nối với hệ thống của khách hàng.

Đánh giá khách hàng

1. Trải nghiệm với từng vị trí

Cafe cùng Woay ngay!

Hãy bắt đầu thử bằng cách nghe Woay tư vấn về kinh nghiệm tổ chức hơn 100 minigame lớn nhỏ khác nhau. Bạn sẽ chỉ trả phí nếu thật sự hài lòng.

không phải trả tiền
hinh phai