Bảng giá thiết kế minigame WOAY | Dùng thử miễn phí, hiệu quả mới trả tiền

Thu hút khách & tăng doanh số hiệu quả với gói giải pháp phù hợp

Hãy đồng hành cùng 1.000 thương hiệu bậc nhất đang tin dùng các giải pháp Gamification Marketing vào các hoạt động Marketing, Up-sell.

Dùng thử xài thật
Miễn phí mùa Corona
 • 500 data/ tháng
 • Logo Woay
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ Tài Liệu
Hiệu xuất, giá tốt
500.000 / tháng
 • 5.000 data/ tháng
 • Tên miền riêng
 • Không giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ tài liệu, Teamviewer
Tùy chỉnh sáng tạo
Liên hệ
 • Đo ni, đóng giày cho từng dự án
 • Tích hợp, tối ưu chuyên sâu
Dùng thử xài thật
Miễn phí mùa Corona
 • 500 data/ tháng
 • Logo Woay
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ Tài Liệu
Hiệu xuất, giá tốt
400.000 / tháng
 • 5.000 data/ tháng
 • Tên miền riêng
 • Không giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ tài liệu, Teamviewer
Tùy chỉnh sáng tạo
Liên hệ
 • Đo ni, đóng giày cho từng dự án
 • Tích hợp, tối ưu chuyên sâu
Tính năng
 • Số lượng game
 • Lượng data
 • Tích hợp Website riêng
 • Ẩn Logo Woay
 • Đồng bộ Google Sheet
 • Gửi email nhận thưởng
 • Xác nhận Facebook
 • Xác thực mật khẩu
 • Tích hợp dạng Pop-up
 • Kho giao diện theo mùa, dịp lễ
 • Quản lý âm thanh
 • Phân quyền
 • Hỗ trợ
dùng thử, xài thật
 • Không giới hạn
 • 500 Data/tháng
 • Tài liệu
hiệu xuất, giá tốt
 • Không giới hạn
 • 5.000 Data/tháng
 • Tài liệu, Gửi ticket, Chat Online
Số lượng game Không giới hạn
Lượng data 500 Data/tháng
Tích hợp Website riêng
Ẩn Logo Woay
Đồng bộ Google Sheet
Gửi email nhận thưởng
Xác nhận Facebook
Xác thực mật khẩu
Tích hợp dạng Pop-up
Kho giao diện theo mùa, dịp lễ
Quản lý âm thanh
Phân quyền
Hỗ trợ Tài liệu
Số lượng game Không giới hạn
Lượng data 5.000 Data/tháng
Tích hợp Website riêng
Ẩn Logo Woay
Đồng bộ Google Sheet
Gửi email nhận thưởng
Xác nhận Facebook
Xác thực mật khẩu
Tích hợp dạng Pop-up
Kho giao diện theo mùa, dịp lễ
Quản lý âm thanh
Phân quyền
Hỗ trợ Tài liệu,
Gửi ticket,
Chat Online
Mua thêm dung lượng
Dung lượng Giá thành
Giới hạn Data 2.000 data = 300.000đ
Tên miền tích hợp 500.000đ / tên miền
(tặng kèm 5.000 data/tháng)