Edit page

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với WOAY - Nền tảng thiết kế Mini Game !

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (gọi tắt là “Dịch vụ”). Bằng việc đăng ký sử dụng Dịch vụ của Nền tảng thiết kế Mini Game, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ”).

Nền tảng thiết kế Mini Game có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của Nền tảng thiết kế Mini Game. 

Chúng tôi đề xuất bạn nên quay lại trang này để kiểm tra và cập nhật thông tin mỗi khi chúng tôi có thông báo mới.

PHẦN 1: ĐIỀU KHOẢN VỀ TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG

Bạn phải đủ 18 tuổi để sử dụng dịch vụ và các sản phẩm của Nền tảng thiết kế Mini Game. 

Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn cần đăng ký tài khoản Nền tảng thiết kế Mini Game (gọi tắt là “Tài khoản”) bằng cách cung cấp họ tên đầy đủ, số điện thoại, email chính xác của bạn. Điều này sẽ giúp bạn được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.

Người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ.

Bạn có trách nhiệm phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Nền tảng thiết kế Mini Game không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.

Bạn cần biết rằng Nền tảng thiết kế Mini Game sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên. 

Các sản phẩm của Nền tảng thiết kế Mini Game không phải là sàn thương mại điện tử. Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện thông qua nền tảng Nền tảng thiết kế Mini Game được coi là giao dịch trực tiếp giữa bạn và người mua.

Bạn chịu trách nhiệm cho toàn bộ dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản Nền tảng thiết kế Mini Game của mình. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác cũng như toàn bộ hệ thống.

Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt hoạt động Tài khoản Nền tảng thiết kế Mini Game của bạn và toàn bộ sản phẩm tạo ra trong tài khoản nếu bất kỳ vi phạm nào về Điều khoản dịch vụ được phát hiện. 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn tạo game vi phạm Luật số 16/2012/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 21/6/2012: LUẬT QUẢNG CÁO

 

PHẦN 2: QUYỀN LỢI CỦA NỀN TẢNG THIẾT KẾ MINI GAME

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc dừng Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước bất kể thời gian nào.

Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ với bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào, tại bất kỳ thời gian nào.

Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ Tài khoản nào có chứa nội dung bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Chúng tôi có thể xóa bất kỳ Tài khoản nào có những hành động xúc phạm, đe dọa dù bằng lời nói hay chữ viết tới khách hàng của Nền tảng thiết kế Mini Game, nhân viên của Nền tảng thiết kế Mini Game, công ty Nền tảng thiết kế Mini Game.

Chúng tôi không duyệt trước nội dung cuối tới người dùng mà bạn đưa lên trong Tài khoản của mình, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với những nội dung đó.

Chúng tôi có quyền cung cấp Dịch vụ cho đối thủ của bạn và không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc thị trường nào. Bạn cần hiểu thêm và đồng ý rằng nhân viên của Nền tảng thiết kế Mini Game và các đối tác khác cũng có thể trở thành khách hàng của Nền tảng thiết kế Mini Game, sử dụng sản phẩm của Nền tảng thiết kế Mini Game để hỗ trợ kinh doanh và trở thành đối thủ của bạn. Đương nhiên họ không được phép sử dụng dữ liệu của bạn. 

Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến việc sở hữu Tài khoản, chúng tôi có quyền yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân liên quan để xác minh sở hữu Tài khoản. Giấy tờ có thể bao gồm bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng minh thư nhân dân, v.v…

Nền tảng thiết kế Mini Game có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Nền tảng thiết kế Mini Game sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.

Nền tảng thiết kế Mini Game có thể sửa đổi nội dung bản Điều khoản Sử dụng bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi lên trang web của Nền tảng thiết kế Mini Game. Những nội dung sửa đổi này có hiệu lực kể từ ngày được cập nhật. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi bản Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi được cập nhật cho biết bạn đã đồng ý và chấp nhận bản Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi này. Nếu không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào trong Điều khoản Sử dụng, hãy ngừng sử dụng Dịch vụ.   

 

PHẦN 3: GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM

Trong mọi trường hợp, Nền tảng thiết kế Mini Game và các nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bất kể trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu, hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng Dịch vụ.

Trong mọi trường hợp, Nền tảng thiết kế Mini Game hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại lợi nhuận hoặc thiệt hại khác phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng nhân viên của Nền tảng thiết kế Mini Game, đối tác của Nền tảng thiết kế Mini Game và những người thân của họ cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại này.

Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kỳ điều khoản bảo hành theo luật định nào.

Nền tảng thiết kế Mini Game không đảm bảo chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi. Nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

 

PHẦN 4: SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ NỘI DUNG CỦA KHÁCH HÀNG

Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào với những nội dung bạn tải lên Nền tảng thiết kế Mini Game. Tất cả nội dung, dữ liệu bạn tải lên ở bất kỳ nền tảng nào trong hệ sinh thái đều thuộc quyền sở hữu của bạn và bạn chịu trách nhiệm pháp lý với những nội dung, dữ liệu đó.

Bằng việc tải nội dung lên các trang Landing Page, trang Thanh toán, SMS, Email, tin nhắn thông báo trong Tài khoản, bạn đồng ý cho phép (a) người dùng trên mạng xem những nội dung được hiển thị; (b) Nền tảng thiết kế Mini Game hiển thị và lưu trữ các dữ liệu này; (c) Nền tảng thiết kế Mini Game có thể xem các nội dung mà bạn tải lên.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp có văn bản yêu cầu từ các cơ quan chức năng. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; (c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp. 

Về tranh chấp bản quyền nội dung số, bản quyền sản phẩm, khách hàng phải tuân thủ điều khoản bản quyền số Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) (tham khảo https://www.copyright.gov, https://www.dmca.com). Khách hàng phải tuân thủ điều khoản bản quyền sản phẩm, dịch vụ... theo từng quốc gia hoặc trên toàn thế giới. 

Đối với các trường hợp vi phạm bản quyền, giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo, Nền tảng thiết kế Mini Game có quyền gỡ trang, khóa tài khoản khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật hoặc khi nhận được khiếu nại từ bên sở hữu bản quyền thương hiệu/sản phẩm.

Sản phẩm trên thuộc quyền sở hữu của:

Công ty Cổ phần WOAY

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0316704274

Ngày cấp: 03/02/2021

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Tầng 3, ACM Building, 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0898884169

TẠO CHIẾN DỊCH GAMIFICATION THU HÚT CHỈ TRONG 5 PHÚT

Nền tảng WOAY giúp bạn tạo chiến dịch gamification chỉ trong 5 phút, với hơn 60 skin game đẹp và đa dạng ngành hàng có sẵn. Đăng ký nhận tư vấn từ chuyên gia của chúng tôi để thiết kế chiến dịch phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.

TƯ VẤN TẠO GAME
không phải trả tiền
hinh phai