Edit page

Thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại với Sở Công thương

Đăng bởi: . Ngày đăng:14/07/2022

Theo quy định của Luật thương mại 2005, Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Đối với một số hình thực khuyến mại, hoạt động khuyến mại phải thông báo với Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại trước khi thực hiện. Thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại với Sở Công thương được quy định tại Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Trường hợp cần sửa đổi bổ sung thông báo, doanh nghiệp thực hiện Thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại với Sở Công thương theo quy định tại Điều 18 Nghị định 81/2018/NĐ-CP  như sau:

1. Doanh nghiệp trước khi sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại đã đăng ký phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương nơi đã thông báo thực hiện khuyến mại.

Hồ sơ thông báo gồm 01 văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại thực hiện theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

2. Các phương thức nộp hồ sơ thông báo đến Sở công thương:

a) Nộp 01 hồ sơ qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

b) Nộp 01 hồ sơ trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

c) Nộp 01 hồ sơ qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;

d) Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

3. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

Mẫu số 06

TÊN THƯƠNG NHÂN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

 

THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Kính gửi:……………………………………

Tên thương nhân: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: ………………………………………

Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ………………………………………………

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ vào công văn số …………ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại);

(Tên thương nhân) thông báo/đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………………….

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.

(Tên thương nhân) cam kết:

– Thông báo công khai thông tin về chương trình khuyến mại (đã được sửa đổi, bổ sung nội dung) theo quy định.

– Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.

– Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

– (Các cam kết khác………..)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ký tên và đóng dấu)

 

Trên đây là nội dung Thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại với Sở Công thương

Nguồn: chiakhoaphapluat.vn

Woay - Nền tảng ứng dụng Gamification Marketing

Địa chỉ: Tầng 3, 451/24/4 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, Tp. HCM

Hotline: 089 888 4169

Email: support@woay.vn


Lời cảm ơn từ WOAY đến

Bài viết này có hữu ích với bạn?