Sự kiện

Sự kiện

Recap | Workshop Tuyệt chiêu kết hợp Google Shopping & Minigame WOAY ra đơn tết 2020
Recap | Workshop Tuyệt chiêu kết hợp Google Shopping & Minigame WOAY ra đơn tết 2020

Workshop được kết hợp giữa A2team và WOAY với nội dung xung quanh tăng truy cập website thông qua Google Shopping và Minigame để tăng lead -...

WORKSHOP | Xây dựng Customer Journey Map và ứng dụng Minigame trong mùa cao điểm cuối năm
WORKSHOP | Xây dựng Customer Journey Map và ứng dụng Minigame trong mùa cao điểm cuối năm

Giải pháp nào có thể ứng được nhanh-gọn mà còn hiệu-quả? "Điểm chạm" với khách hàng trong mùa Tết như thế nào? Giải pháp nào để sờ đúng điểm...

WORKSHOP | Tuyệt chiêu kết hợp Google Shopping & Minigame WOAY ra đơn tết 2020
WORKSHOP | Tuyệt chiêu kết hợp Google Shopping & Minigame WOAY ra đơn tết 2020

Workshop được kết hợp giữa A2team và WOAY với nội dung xung quanh tăng truy cập website thông qua Google Shopping và Minigame để tăng lead -...

Recap | Chia sẻ của anh Tiến Liêu về Workshop Bật mí tuyệt chiêu tăng tỷ lệ chốt đơn Tết
Recap | Chia sẻ của anh Tiến Liêu về Workshop Bật mí tuyệt chiêu tăng tỷ lệ chốt đơn Tết

Có nhiều cách để nói về bản thân mà không cần kể quá nhiều về mình, một trong số đó là quan sát "người xung quanh đánh giá gì về mình"

Recap | Workshop Bật mí tuyệt chiêu tăng tỷ lệ chốt đơn Tết
Recap | Workshop Bật mí tuyệt chiêu tăng tỷ lệ chốt đơn Tết

Vào ngày 02 tháng 11 năm 2019 vừa qua, Mr. Hồ Tiến Lộc - CEO & Founder WOAY và Ms. Kiều Hải Yến - CEO Vân Tay Media đồng tổ chức workshop Bậ...

WORKSHOP | Bật mí tuyệt chiêu tăng tỷ lệ chốt đơn Tết
WORKSHOP | Bật mí tuyệt chiêu tăng tỷ lệ chốt đơn Tết

Workshop được kết hợp giữa Vân Tay Media và WOAY với nội dung xung quanh Sáng tạo nội dụng & hình thức tương tác (thông qua minigame) để tăn...

WORKSHOP | Kết hợp Facebook Ads & Minigame để bán hàng - bạn đã thử?
WORKSHOP | Kết hợp Facebook Ads & Minigame để bán hàng - bạn đã thử?

Workshop được kết hợp tổ chức giữa A1 Digihub và WOAY với nội dung xoay quanh việc Tổ chức minigame sao cho đúng & hiệu quả. Chia sẻ các cas...